Formulář na ochranu oznamovatelů

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021 (která je platná i bez platného zákona ČR pro uplynutí lhůty uvedené v čl. 26 Směrnice EU) je zaveden vnitřní oznamovací systém, který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je ve smyslu Směrnice EU fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušují právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU.    * povinná pole
    Tato forma podání je plně důvěrná.